Kuoleman lähestyessä

Tietoisuus kuolemasta ja kuoleman mietiskeleminen ovat buddhalaisuudessa yksi harjoitusmuoto. Kun oivaltaa elämän pysymättömyyden, ymmärtää käyttää aikansa viisaasti, hyödyllisellä ja merkityksellisellä tavalla. Kun kuolee tyynenä, mieli selkeänä ja myönteisenä, seurauksena on hyvä jälleensyntymä. Buddhalaisuudesta löytyy paljon opetuksia ja ohjeita, kuinka voi kohdata kuoleman rauhallisena ja kohdata kuolemaan usein liittyvät pelon ja surun tunteet.

Mikäli olet kiinnostunut saamaan tietoa buddhalaisesta näkökulmasta hyvään kuolemaan, liity Buddhalainen saattohoito -verkostoon.

Eräs tapa valmistautua kuolemaan on laatia hoitotahto ja testamentti. Se on hyvä saattaa lähiomaisten ja sairaalahenkilökunnan tietoon. Tässä buddhalainen versio, jota voi vapaasti muokata itselleen sopivaksi (hoitotahto-pdf).

Seminaareja ja koulutuspäiviä

Suomen Buddhalaisen Unionin koulutuspäivän ”Hyvä kuolema” 26.11.2016 aineisto on tallennettu kirjallisessa muodossa. Buddhalaisten opettajien sekä saattohoidon ja hautaustoimistojen asiantuntijapuheenvuorot löytyvät sivulta ”Seminaareja ja koulutuspäiviä”.

Ruotsissa buddhalaiset järjestivät aiheesta webinaarin vuonna 2021. Sen materiaali on videoina katsottavissa youtubessa, puheenvuoroja käyttävät buddhalaiset opettajat, tutkijat sekä henkisen tuen työntekijät.