Henkinen hyvinvointi kuoleman lähestyessä

Tietoisuus kuolemasta ja kuoleman mietiskeleminen ovat buddhalaisuudessa yksi harjoitusmuoto. Kun oivaltaa elämän pysymättömyyden, ymmärtää käyttää aikansa viisaasti, hyödyllisellä ja merkityksellisellä tavalla. Kun kuolee tyynenä, mieli selkeänä ja myönteisenä, seurauksena on hyvä jälleensyntymä. Buddhalaisuudesta löytyy paljon opetuksia ja ohjeita, kuinka voi kohdata kuoleman rauhallisena ja kohdata kuolemaan usein liittyvät pelon ja surun tunteet.

Mikäli olet kiinnostunut saamaan tietoa ja ohjausta buddhalaisesta näkökulmasta hyvään kuolemaan, liity Buddhalainen saattohoito -verkostoon.

Eräs tapa valmistautua kuolemaan on laatia hoitotahto ja testamentti. Se on hyvä saattaa lähiomaisten ja sairaalahenkilökunnan tietoon. Tässä buddhalainen versio, jota voi vapaasti muokata itselleen sopivaksi. (hoitotahto)

Buddhalainen kuolema ja saattohoito
koulutuspäivän 26.11.2016 puheiden tiivistelmät


Tietoa buddhalaisesta kuolemasta suomenkielisillä sivuilla:

  • Tiibetinbuddhalaisen perinteen mukaisia ohjeita: Bardo