Suomen Buddhalainen Unioni SBU

perustamiskokous-mvSuomen Buddhalainen Unioni SBU perustettiin Suomessa toimivien buddhalais-järjestöjen yhteistyöelimeksi toukokuussa 2009. Perustajina oli kuusi buddhalaista yhteisöä, nimittäin Bodhidharma, Buddhalainen Dharmakeskus, Finnish Thai Buddhist Association, Helsinki Zen Center, Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät FWBO (nykyinen Triratna) sekä Suomen Vietnamilaisten Buddhalaisten Yhdyskunta. Nyt 2017 jäsenyhdistyksiä on yksitoista.

Suomessa toimii noin 40 buddhalaista ryhmää, joista kaikki eivät kuitenkaan ole virallisesti rekisteröityneet. Päivitetyn luettelon löytää sivustolta uskonnot.fi (http://uskonnot.fi) hakusanalla buddhalaisuus sekä Biokustannuksen julkaisemasta Bodhimelong-lehden kevätnumerosta vuosittain (http://www.biokustannus.com/bodhimelong.html). Voisi ajatella, että SBU kattaa vain neljäsosan Suomen buddhalaisista. Mutta jos tarkastellaan jäsenyhteisöjen henkilömääriä, SBU:n piirissä on vähintään puolet buddhalaisista, sillä suurimmat buddhalaisjärjestöt ovat mukana, nimittäin vietnamilaisten ja thaimaalaisten yhteisöt.

Toivottavaa on, että Suomen Buddhalainen Unioni saavuttaa sellaisen aseman, että se aidosti voi toteuttaa tavoitteitaan, tehdä tunnetuksi buddhalaisia arvoja nyky-Suomessa, edistää maailmankatsomusten välistä keskustelua samoin kuin buddhalaisten ryhmien välistä yhteistyötä sekä toimia buddhalaisuuden puolestapuhujana suhteessa yhteiskuntaan.

Mitä SBU-jäsenyys merkitsee?

Se merkitsee buddhalaisuuden näkyväksi tekemistä. Jokaisen jäsenjärjestön ei tarvitse joka vuosi olla aktiivinen toimija, jo jäsenyys sinänsä antaa SBU:lle painavuutta, myös tukijäsenenä toimiminen.

Mitä SBU-jäsenyys antaa?

Buddhalaisuus on siinä määrin jakautunut eri suuntauksiin ja perinnelinjoihin, että tähän monikulttuuriseen kenttään tutustuminen avartaa näkemystä. On syytä rakentaa sellainen yhteistyö, jossa tunnemme toisemme ja kunnioitamme toisiamme.

Mitä SBU tekee?

  • ylläpitää kaikille buddhalaisuudesta kiinnostuneille avointa tiedotuskanavaa, dharma-postia
  • järjestää yhteisiä tapaamisia ja juhlia, kuten vuosittain buddhalaisuuden päivän teekutsut, vesak-juhlan sekä erilaisia kulttuurijuhlia, koulutustilaisuuksia ja seminaareja
  • huolehtii buddhalaisista opetusmateriaaleista ja -suunnitelmista kouluja varten
  • vastaa lukuisiin viranomaisten, koululaisten ja kiinnostuneiden kysymyksiin buddhalaisuudesta
  • on avoin buddhalaisten piiristä tuleville tarpeille ja on valmis palvelemaan niin jäsenjärjestöjään kuin kaikkia buddhalaisia erityisesti Suomessa
  • verkostoituu myös kansainvälisesti osallistumalla kansainvälisiin buddhalaisiin tapahtumiin sekä olemalla EBU:n jäsenjärjestö (European Buddhist Union)