Suomen Buddhalainen Unioni SBU

Suomen Buddhalainen Unioni SBU ry edistää ja ylläpitää buddhalaisia arvoja ja buddhalaisuuden harjoitusta sekä toimii maailmankatsomusten välisen yhteistyön ja suvaitsevaisuuden hyväksi. SBU toimii buddhalaisten yhteisöjen edustajana suhteessa julkiseen valtaan, tiedeyhteisöihin ja järjestöihin niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Se tekee buddhalaisuutta tunnetuksi Suomessa ja pyrkii lisäämään buddhalaisuuden harjoittamisen edellytyksiä. Lue säännöt (pdf).

Suomen Buddhalainen Unioni on jäsen European Buddhist Union järjestössä vuodesta 2009. Uskot-foorumin tarkkailijajäsenenä SBU toimi 2020–2022, ja sen jälkeen varsinaisena jäsenenä. Lisäksi SBU on toiminut YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon ohjausryhmän jäsenenä vuodesta 2014. Yhteisymmärrysviikkoa organisoi Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus.