Suomen Buddhalainen Unioni SBU

SBU 2021, 13 jäsenjärjestöä

SBU-hallitus 2021, viisi jäsenjärjestöä

 • Bodhidharma ry, Buddhalainen keskus Sampo, Vetehisenkuja 3 B, 00530 Helsinki (ry.bodhidharma@gmail.com): Emilia Raunio (varapuheenjohtaja), Ulla Sogster
 • Buddhalainen Dharmakeskus, yhdyskunta, Auvaistentie 400, 32440 Alastaro (info@dharmakeskus.fi): Irma Rinne (puheenjohtaja)
 • Danakosha Ling, yhdyskunta, Forssantie 37, 31600 Jokioinen (info@danakosha.org): Antti Stenbäck, Huija Lindeberg.
 • Helsinki Zen Center ry, Arkadiankatu 23, 00100 Helsinki (helsinki@zazen.fi): Jarmo Nurmiainen.
 • Soka Gakkai International Suomi, yhdyskunta, Mäkelänkatu 52 B, 00510 Helsinki (sgi-suomi@sgi.fi): Tatu Kuivalahti (taloudenhoitaja), Maria Santavuori.
 

perustamiskokous-mvHistoria

Suomen Buddhalainen Unioni SBU perustettiin Suomessa toimivien buddhalais-järjestöjen yhteistyöelimeksi toukokuussa 2009. Perustajina oli kuusi buddhalaista yhteisöä, nimittäin Bodhidharma, Buddhalainen Dharmakeskus, Finnish Thai Buddhist Association, Helsinki Zen Center, Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät FWBO (nykyinen Triratna) sekä Suomen Vietnamilaisten Buddhalaisten Yhdyskunta. Nyt 2021 jäsenyhdistyksiä on kolmetoista.

Suomessa toimii 2021 noin 50 buddhalaista ryhmää, joista kaikki eivät kuitenkaan ole virallisesti rekisteröityneet. Vuonna 2017 ryhmiä oli noin 40. Luetteloita ryhmistä löytää SBU:n verkkosivujen välilehdeltä Buddhalaisuus Suomessa, sivustolta uskonnot.fi (http://uskonnot.fi) hakusanalla buddhalaisuus sekä Biokustannuksen julkaisemasta Bodhimelong-lehden kevätnumerosta vuosittain (http://www.biokustannus.com/bodhimelong.html). Voisi ajatella, että SBU kattaa vain pienen osan Suomen buddhalaisista. Mutta jos tarkastellaan jäsenyhteisöjen henkilömääriä, SBU:n piirissä on vähintään puolet buddhalaisista, sillä suurimmat buddhalaisjärjestöt ovat mukana, nimittäin vietnamilaisten ja thaimaalaisten yhteisöt.

Toivottavaa on, että Suomen Buddhalainen Unioni saavuttaa sellaisen aseman, että se aidosti voi toteuttaa tavoitteitaan, tehdä tunnetuksi buddhalaisia arvoja nyky-Suomessa, edistää maailmankatsomusten välistä keskustelua samoin kuin buddhalaisten ryhmien välistä yhteistyötä sekä toimia buddhalaisuuden puolestapuhujana suhteessa yhteiskuntaan.

Mitä SBU-jäsenyys merkitsee?

Se merkitsee buddhalaisuuden näkyväksi tekemistä. Jokaisen jäsenjärjestön ei tarvitse joka vuosi olla aktiivinen toimija, jo jäsenyys sinänsä antaa SBU:lle painavuutta, myös tukijäsenenä toimiminen.

Mitä SBU-jäsenyys antaa?

Buddhalaisuus on siinä määrin jakautunut eri suuntauksiin ja perinnelinjoihin, että tähän monikulttuuriseen kenttään tutustuminen avartaa näkemystä. On syytä rakentaa sellainen yhteistyö, jossa tunnemme toisemme ja kunnioitamme toisiamme.

Mitä SBU tekee?

 • ylläpitää kaikille buddhalaisuudesta kiinnostuneille avointa tiedotuskanavaa, dharma-postia
 • järjestää yhteisiä tapaamisia ja juhlia, kuten vuosittain buddhalaisuuden päivän teekutsut, vesak-juhlan sekä erilaisia kulttuurijuhlia, koulutustilaisuuksia ja seminaareja
 • huolehtii buddhalaisista opetusmateriaaleista ja -suunnitelmista kouluja varten
 • vastaa lukuisiin viranomaisten, koululaisten ja kiinnostuneiden kysymyksiin buddhalaisuudesta
 • on avoin buddhalaisten piiristä tuleville tarpeille ja on valmis palvelemaan niin jäsenjärjestöjään kuin kaikkia buddhalaisia erityisesti Suomessa
 • verkostoituu myös kansainvälisesti osallistumalla kansainvälisiin buddhalaisiin tapahtumiin sekä olemalla EBU:n jäsenjärjestö (European Buddhist Union)