Eettiset ohjeet ja turvallinen tila

Suomen Buddhalainen Unioni SBU noudattaa kaikessa toiminnassaan buddhalaisen etiikan periaatteita. Toiminnan tavoitteena on kaikkien osallistujien hyvinvointi, keskinäisten hyvien suhteiden edistäminen sekä hyvien suhteiden vahvistaminen yhteistyötahoihin ja yleisemmin koko yhteiskuntaan.

Voit myös tutustua kriisihallintaan ja pyhien tilojen turvallisuuteen liittyviin ohjeisiin, joita käsiteltiin turvallisuuskoulutuksessa Turun Lien Tam -luostarissa vuonna 2022. Tapahtuman tallenne löytyy SBU:n verkkosivuilta.

Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, älä epäröi pyytää sitä. Jos kyseessä on lainvastainen häirintä tai seksuaalinen hyväksikäyttö, löydät toimintaohjeita Suomen Buddhalaisen Unionin verkkosivuilla. Aina voit ottaa yhteyttä sähköpostilla info@sbu.fi.

SBU noudattaa toiminnassaan yleisesti käytössä olevia turvallisen tilan ja keskinäisen kanssakäymisen ohjeita. Turvallinen tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epäepämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua.

_________________________________________________________