Kasvattajille

Uskontolukutaito

Kun tutustumme eri uskontoihin, maailmamme avartuu ja kykenemme kohtaamaan toisemme kunnioittavasti. Erilaisuus on myös rikkautta. Suomen Buddhalainen Unioni on ollut mukana kokoamassa opasta uskontojen kohtaamiseen. Siinä esitellään seitsemän Suomessa toimivaa uskontoa, buddhalaisuus mukaan lukien. Opas on luettavissa sähköisenä Uskot-foorumin verkkosivulla.

Buddhalaisuuden opetus kouluissa

Tulisiko uskontoja lainkaan opettaa kouluissa? Tätäkin kysyttiin syksyllä 2021, kun tutkijat selvittivät katsomusaineiden opetuksen muutostarpeita Suomessa. Ilahduttavaa, että mukana kyselyssä olivat myös vähemmistöuskonnot, buddhalaisuus mukaanlukien. Useat ”pienet” uskonnot pitivät hyvänä, että Suomen kouluissa on ylipäätään mahdollista saada oman uskonnon opetusta. Epäkohtia kuitenkin löytyy käytännön järjestelyissä, esimerkiksi oppikirjoista on puuttetta eikä opettajiksi aikoville ole tarjolla koulutusta. Aiheesta lisää täällä.

Opetussuunnitelman perusteet uusittiin 2014-2015. Opetussuunnitelmien perusteet uusitaan noin kymmenen vuoden välein ja niiden mukaan koulut suunnittelevat opetuksensa. Perusopetuksen osalta vähemmistöuskontojen oppimäärät lisättiin myöhemmin: adventistinen uskonto, bahá’í-uskonto, buddhalainen uskonto, helluntailiikkeen uskonto ja krishna-uskonto. Suunnitelmat (LIITE_OPS_2014-pdf) otetaan käyttöön 2021. Se on käännetty myös ruotsiksi (BILAGA_OPS2014.pdf). Lukion osalta opetussuunnitelman perusteisiin hyväksyttiin 2021 myös seuraavat uskonnot: bahá’i, buddhalaisuus, krishna (LOPS_2019_pdf), ruotsiksi (BILAGA_LOPS2019_pdf). Suomen Buddhalainen Unioni osallistui suunnitelmien tekemiseen työryhmässä kunnianarvoisa munkki Tae Hye sunim, Tiina Hyytiäinen, Virpi Kananoja, Irma Rinne. 

Uskot-foorumi julkaisi 2020 oppaan katsomusaineiden yhdenvertaisuudesta: Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen perusopetuksessa erityisesti silmällä pitäen katsomusaineiden opetusta. Sen ovat kirjoittaneet Atik Ali, Sirpa Okulov ja Suaad Onniselkä, ja siitä löytyvät yhteenkoottuina lait ihmisoikeuksista, uskonnonvapaudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä ohjeita kuinka toimia jos oppilaan oikeuksia on loukattu.

Lisätietoa

Kouluille, varhaiskasvatukseen ja vanhemmille tarkoitettua oppimateriaalia löytyy Dialogikatsomuksen sivuilla. Sinne on koottu esimerkiksi lastenlauluja eri uskonnollista perinteistä. Iloinen vietnamilainen laulu Bốn Phương Trời on mukana nuotteina, sanoina ja myös äänityksenä. Samoin sivuilta löytyy kuvia erilaisista uskonnollisista rakennuksista. Buddhalaisuutta edustaa Lien Tam luostari Turun seudulla. Juhlakalenteri esittelee eri uskontojen kalenterijuhlia, buddhalaisuudesta mukana on vesak ja uusi vuosi. Sivuilta löytyy lisäksi eri uskontojen, buddhalaisuus mukaanlukien, ajatuksia luontosuhteesta Marja Laineen ja Leena Nukarin toimittamasta Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa (2020). Sivustoa ylläpitää Kulttuuri- ja katsomusfoorumi Fokus ry.

Buddhalaisuudesta on kirjoitettu myös suomeksi ja käännöksiäkin on paljon. Bodhidharman verkkosivuille on koottu luettelo yleisbuddhalaisesta suomenkielisistä kirjoista vuosilta 1980-1922.

Uskontolukutaito – Opas arjen kohtaamisiin (2022).

Paljon hyödyllistä tietoa buddhalaisuudesta ja sen opettamisesta löytyy EBU:n (European Buddhist Union) sivuilta. Voit myös liittyä opettajien verkostoon ja osallistua heidän tapaamisiinsa.