Jäsenjärjestöt

SBU:n jäsenjärjestöt ovat vakiintuneita buddhalaisia yhteisöjä, jotka ovat rekisteröityneet ja toimineet Suomessa vähintään kolme vuotta. Vuonna 2024 jäsenjärjestöjä on neljätoista. Kuusi jäsenjärjestöä toimii hallituksessa.

Bodhidharma yhdistys toimi aiemmin nimellä Buddhismin ystävät – Buddhismens Vänner ry, vuodesta 1947. Nimenvaihdos tapahtui 1998. Toimintaa ohjaa suomalainen munkki Taehye sunim (Mikael Niinimäki), joka vihittiin 1982 noviisimunkiksi Thaimaassa nimellä Mahāpañña. Vuonna  1987 hän sai Koreassa täyden munkkivihkimyksen ja Dharma-nimen Taehye (lue: Tee Hjee). Munkki Taehye sunim toimii Italiassa Musang´Am temppelin apottina. Bodhidharma yhdistys kokoontuu Hakaniemen torin lähellä interbuddhalaisesti toimivassa Buddhalainen Keskus Sampossa, Vetehisenkuja 3, 00530 Helsinki.

Buddhalainen Dharmakeskus perustettiin 1980 nimellä Perinneyhdistys Muinaismieliset ry ja rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 1998. Dharmakeskus on moderni vajrayana-buddhalainen yhteisö, joka harjoittaa useiden perinteiden opetuksia. Dharmakeskus edustaa koulukuntiin sitoutumatonta rime-suuntausta, joka perustuu Kalu Rinpochen, Dilgo Khyentsen sekä Jamgon Kongtrulin opetukseen. Dharmakeskuksen perustaja Maitreya (Pekka Airaksinen) johti yhdyskuntaa kuolemaansa asti (2019). Hän valitsi seuraajakseen FM Maarit Vainion. Toimintaan kuuluvat säännölliset ryhmämeditaatiot Alastaron keskuksessa, Helsingissä sekä Samje retriitti- ja taidekeskuksessa. Samjeen pystytettiin Suomen ensimmäinen stupa 2001. Dharmakeskus julkaisee myös buddhalaisia klassikkotekstejä suomeksi.

Buddhalainen yhteisö Triratna perustettiin 1973 nimellä Länsimaisen Buddhalaisen Veljeskunnan Ystävät – Friends of Western Buddhist Order (FWBO), Englannissa 1967 perustetun kansainvälisen yhteisön alajaostoksi. Nimenvaihdos tapahtui 2010 kansainvälisen yhteisön esimerkin mukaisesti (Triratna Buddhist Community). Triratna on buddhalaisiin koulukuntiin sitoutumaton, alkujaan länsimaalaisille sovellettu buddhalaisuuden suunta. Toimintamuotoja ovat viikoittaiset meditaatioillat, pidemmät kurssit ja retriitit retriittikeskus Abhyalokassa Läyliäisissä. Tampereella on toiminut ryhmä vuodesta 2012 lähtien. Yhdistyksellä on julkaisutoimintaa sekä kirjasto ja kirjakauppa Sutta Helsingin toimipisteessä Pursimiehenkadulla.

Danakosha Ling on tiibetinbuddhalaisen Ngagyur Nyingman eli Nyingman varhaisen käännöskoulukunnan perimyslinjan ja opetusperinteen mukainen dharmayhdyskunta. Yhdyskunta rekisteröitiin Suomessa vuonna 2005 Tulku Dakpa Rinpochen hengellisessä ohjauksessa. Tulku Dakpa Rinpoche on tiibetiläisen mestarin jälleensyntymä ja Danakoshan dharmakeskuksen hengellinen johtaja, ja hän on ensimmäinen oppilaidensa pyynnöstä Suomeen vakituisesti asumaan asettunut tiibetinbuddhalainen lama. Hän on vastaanottanut opetuksia aikamme merkittävimmiltä buddhalaisilta opettajilta, kuten Kyabje Mindrolling Trichen Rinpochelta ja Kyabje Taklung Tsetrul Rinpochelta. Hän on valmistunut Mindrollingin luostarin korkeakoulusta valtuutetuksi suutristen ja tantristen opetusten haltijaksi. Yhteisöllä on oma keskus, Danakosha Ling, Jokioisissa Etelä-Suomessa. Kokoonnumme myös  Helsingissä meditaatioharjoitukseen.

Drala Thang on osa Himalajan buddhalaisuuden Nyingma-perinteeseen kuuluvaa Aro gTér-perintölinjaa, jonka hengelliset johtajat ovat Ngak’chang Rinpoche ja Khandro Déchen. Perinteen keskus Drala Jong on Walesissa. Aro gTér on dzogchen-perintölinja, ja sitä on opetettu ja harjoitettu Suomessa 1990-luvun lopulta asti. Se yhdistää harjoituksen arkiseen elämään ja soveltuu erityisen hyvin työssäkäyville ja perheellisille nykyihmisille. Tässä se jatkaa Intian niemimaan mahasiddhoihin asti juontavaa muinaista joogisen harjoituksen perinnettä. Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta Drala Thang perustettiin 2020 Lama Bar-ché Dorjen ja Lama Mé-sèl Gyalmon hengellisessä ohjauksessa. Drala Thang-keskuksessa Helsingissä järjestetään säännöllisesti meditaatiota ja opetuksia. Perinteellä on Suomessa useita opettajia, jotka opettavat sekä suomen että englannin kielellä. facebook.com/dralathang

Finnish-Thai Buddhist Association ry  on Suomessa asuvien thaimaalaisten ja buddhalaisuudesta  ja thai-kulttuurista kiinnostuneiden suomalaisten perustama yhdistys, joka rekisteröitiin 1996. Yhdistyksessä on noin 1100 rekisteröitynyttä jäsentä ja se on suurimpia buddhalaisia yhteisöjä Suomessa. Yhdistyksen rinnalla toimii uskonnollinen yhdyskunta Suomalais-Thaimaalainen Buddhalainen yhdyskunta vuodesta 2016. Yhdistyksellä on Buddharama temppeli Nurmijärvellä ja vakinaisesti Suomessa asuva munkki, kunnianarvoisa Mahanual. Temppeli ja buddhalaiset seremoniat ovat henkinen keskus, jossa ylläpidetään thai-kulttuuria ja perinteitä tulevalle sukupolvelle. Toimintaan kuuluvat juhlat ja seremoniat  sekä viikoittaiset meditaatio- ja rukoushetket temppelissä.

Helsinki Zen Center on 1997 perustettu zenbuddhalainen harjoituskeskus Helsingin keskustassa. Järjestämme ohjattua zen-meditaatiota, eli zazenia. Lisäksi järjestämme johdantokursseja ja kokopäiväistumisia. Opettajamme Sangen Salo sensei vierailee keskuksessa säännöllisesti. Helsingin ohella meillä on Sanneji Zendo -kaupunkiryhmät Tampereella ja Turussa. Pääharjoituspaikassamme Sannejissa Karjaalla on mahdollista harjoittaa Sangen sensein johdolla perinteiseen tapaan luostariolosuhteissa asuen, tai retriiteille osallistuen. Juuremme ovat japanilaisen Sogaku Harada roshin perustamassa ja Philip Kapleau roshin länteen tuomassa perimyslinjassa. Sangen sensei on saanut opetusluvan Sante Poromaa roshilta.

Nirodha ry järjestää meditaatioiltoja, harjoituspäiviä, kursseja, opintopiirejä ja hiljaisia meditaatioretriittejä. Harjoitamme vipassana-meditaatiota (engl. insight meditation). Kokoonnumme tiistaisin kello 18.00-20.30 Sampo-keskuksessa Helsingin Hakaniemessä meditoimaan, keskustelemaan ja kuuntelemaan opetuspuheita. Nirodhalla on paikallisryhmätoimintaa Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Tampereella ja Turussa. Harjoituksemme perustuu Theravada-buddhalaiseen perinteeseen. Ryhmällä ei ole opettajaa Suomessa, mutta aktiiviset jäsenet alustavat keskusteluja ja antavat ohjeita meditaatioon. Monet retriittiemme länsimaalaiset maallikko-opettajat ovat saaneet koulutuksensa retriittikeskus Gaia Housessa Englannissa.

Soka Gakkai International Suomi on uskonnollinen yhdyskunta vuodesta 2009 alkaen. SGI-Suomi harjoittaa Nichiren Daishoninin (1222–1282, Japani) buddhalaisuutta, joka perustuu Shakyamuni-buddhan opetukseen Lootus-sutrasta. Yhdyskunta järjestää yhteisiä rukousmeditaatioita; pienryhmäkokoontumisia, joissa keskustellaan opillisista näkökohdista, niiden soveltamisesta päivittäiseen elämään ja käytännön todisteista opin toimivuudesta; opiskelukokouksia ja -kursseja, joissa perehdytään opin teoreettisiin periaatteisiin ja Nichiren Daishoninin kirjoituksiin; häitä, hautajaisia ja juhlapäiväseremonioita.

Suomalais Vietnamilainen Buddhadhamma Yhteisö on uskonnollinen yhdyskunta, joka perustettiin 2015. Yhteisön keskuksena toimii Dai Tho -temppeli Keravalla, Ritvakuja 1, 04260 Kerava. Uskonnollisen yhdyskunnan johtaja on apotti munkki Nguyen Van Tan (Vijja Viriyo).

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta rekisteröitiin 1998 uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Johtajana on munkki Thich Hanh Bao. Moisiontielle Turkuun pystytetty Lootuksen sydämen luostari ja temppeli Chùa Liên Tâm vihittiin 2015, ja suuri Buddha-patsas Quán Thế Âm pystytettiin temppelin vierelle 2014. Vietnamilaisten Turun yhteisö on yksi suurimpia buddhalaisia ryhmiä Suomessa, rekisteröityneitä jäseniä oli 2014 yli 600. Opillinen perusta on mahāyānabuddhalaisuus

Suomen Vietnamilaisten Buddhalaisuus Yhdyskunta
rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 2013. Sen temppeli Chùa Phúc Lâm sijaitsee Vantaalla, Länsisalmentie 12, 01200 Vantaa. Johtajana on apotti munkki Thich Hanh Thong. Opillinen perusta on mahāyānabuddhalaisuus

Tampere Zen Center ry on perustettu 2004, ja se on Ruotsissa toimivan Zenbuddhistiska Samfundetin jäsen. Johtajana toimii zenopettaja sensei Mitra Virtaperko. Opillinen perusta on japanilaisen Sokagu Harada roshin perimyslinja, jonka roshi Philip Kapleau on tuonut länteen. Toimintamuotoina ovat säännölliset ohjatut zenmeditaatiot, johdantokurssit zazeniin, koko päivän kestävät istumiset, dharmavierailut sekä retriitit  Suomessa ja Ruotsin Zengårdenissa.

Tavallinen Mieli Zendo on perustettu 2012 ja rekisteröity yhdistykseksi 2013. Jäseniä yhdistyksessä on noin 45. Kuulumme Barry Magidin perustamaan Ordinary Mind -koulukuntaan. Tämän koulukunnan ytimessä on Charlotte Joko Beckin visio zenharjoituksesta, jossa on vahvasti mukana psykologinen ja emotionaalinen ulottuvuus. Tavallinen Mieli Zen on maallikkokoulukunta. Opettajanamme Suomessa toimii Karen Terzano. Meillä on toimintaa Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä, viikoittaiset aikataulut löytyvät nettisivuiltamme. Käytössämme on myös retriittikeskus Lammilla jossa järjestämme zenretriittejä eli sesshineitä 4-5 kertaa vuodessa.