Buddhalaisuus Suomessa

Buddhalaiset eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä, vaan heitä on monenlaisia niin kulttuurin, kielen, suuntauksen kuin perinnelinjan mukaan jaoteltuna. Vuonna 2017 lukumääräksi arvioitiin 10 000, josta suurimmat ryhmät ovat taustaltaan buddhalaisesta kulttuurista, Vietnamista ja Thaimaasta. Nyt 2021 lukumäärä lienee lähempänä 20 000. Kiinnostus buddhalaisuuteen alkoi Suomessa teosofien parissa 1900-luvun alussa. Ensimmäinen yhdistys Buddhismin ystävät – Buddhismens vänner (nykyinen Bodhidharma ry) perustettiin 1947, 1975 perustettiin englantilaisen Friends of Western Buddhist Order FWBO (nykyinen Triratna ry) osasto ja 1980 Buddhalainen Dharmakeskus. Vuonna 2017 yhteisöjä oli noin 40, nyt 2021 noin 50.  Ryhmät edustavat lähes kaikkia buddhalaisuuden suuntauksia ja perinnelinjoja.

 

Lisätietoa Ville Husgafvelin ja Mitra Härkösen artikkelissa
BUDDHALAISUUS SUOMESSA (pdf) julkaisussa Monien uskomusten ja katsomusten Suomi. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 48. 2017.

Buddhalaiset ovat järjestäytyneet monin tavoin. Uskonnollisia yhdyskuntia on 13 (2017 10), rekisteröityneitä yhdistyksiä n. 23 (2017 21) ja rekisteröimättömiä ryhmiä n. 14 (2017 11). Luvut perustuvat vuoden 2021 tietoihin Biokustannuksen julkaisemassa Bodhimelong-lehdessä, Kirkon tutkimuskeskuksen tietokannassa www.uskonnot.fi  sekä Yhdistysrekisterin tietokannassa.

Oheisessa luettelossa Suomen buddhalaiset ryhmät on järjestetty suuntauksen mukaan theravada, mahayana, vajrayana-tiibetinbuddhalaisuus ja yhdistelmäsuuntauksiin. Lisäksi täysin suuntausten ulkopuolella ovat johonkin toimintaan keskittyvät ryhmät, toiminnallisesti ja yhteiskunnallisesti aktiiviset.  Perusta on kuitenkin kaikilla sama, Buddha Shakyamunin opetukset, erot ovat osin kulttuurisia, osin ne liittyvät harjoituskäytäntöihin ja opillisiin tulkintoihin.

Suomen buddhalaiset suuntaukset, kulkuneuvot, perinnelinjat ja ryhmät.