Buddhalaisuus Suomessa

Buddhalaiset eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä Suomessa, vaan heitä on monenlaisia niin kulttuurin, kielen kuin perinnelinjan mukaan jaoteltuna. Monesti lukumääräksi arvioidaan 10 000, josta suurimmat ryhmät ovat taustaltaan buddhalaisesta kulttuurista, Vietnamista ja Thaimaasta. Kiinnostus buddhalaisuuteen alkoi Suomessa teosofien parissa 1900-luvun alussa. Ensimmäinen yhdistys Buddhismin ystävät – Buddhismens vänner (nykyinen Bodhidharma ry) perustettiin 1947, 1975 perustettiin englantilaisen Friends of Western Buddhist Order FWBO (nykyinen Triratna ry) osasto ja 1980 Buddhalainen Dharmakeskus. Nyt 2017 yhteisöjä on noin 40 ja ne edustavat lähes kaikkia buddhalaisuuden perinnelinjoja.

Lisätietoa Ville Husgafvelin ja Mitra Härkösen artikkelissa
BUDDHALAISUUS SUOMESSA (pdf) julkaisussa Monien uskomusten ja katsomusten Suomi. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 48. 2017.

Buddhalaiset ovat järjestäytyneet monin tavoin. Uskonnollisia yhdyskuntia on kymmenen, rekisteröityneitä yhdistyksiä 21 ja rekisteröimättömiä ryhmiä yksitoista. Luvut perustuvat vuoden 2017 tietoihin Biokustannuksen julkaisemassa Bodhimelong-lehdessä  sekä Kirkon tutkimuskeskuksen tietokannassa www.uskonnot.fi .

Oheisessa luettelossa Suomen buddhalaiset ryhmät on järjestetty kulkuneuvon mukaan theravada, mahayana ja vajrayana ryhmiin ja perinnelinjoihin sekä joukkoon moderneja suuntauksia. Perusta on kaikilla sama, Buddha Shakyamunin opetukset, erot ovat osin kulttuurisia, osin ne liittyvät harjoituskäytäntöihin ja opillisiin tulkintoihin.

Suomen buddhalaiset suuntaukset, kulkuneuvot, perinnelinjat ja ryhmät.

Osallistuva buddhalaisuus

Buddhalaisuus mielletään yleensä sisäänpäin vetäytyväksi ja tyyneyteen pyrkiväksi liikkeeksi, ja maailmasta vetäytyminen yksin tai ryhmässä on tärkeä harjoitusmuoto. Mutta myös maailmassa myötätuntoisesti toimiminen on tärkeää ja lähes kaikki dharmayhteisöt harjoittavat hyväntekeväisyyttä sekä vapaaehtoistoimintaa eri muodoissa. Viime vuosina on syntynyt Suomessakin ryhmittymiä, joiden toiminnan pääpaino on aktiivinen toiminta maailmassa.

Vihreä Buddha on ilmasto- ja ympäristöaktivismille omistautunut dharmaryhmä, joka on osa laajempaa osallistuvan buddhalaisuuden liikettä, kuten Dharma Action Network for Climate Engagement ja One Earth Sangha.

Peacemakers Finland on avoin dharmaryhmä, joka on syntynyt kaupunkiretriitti-kokemuksen innoittamana ja on osa Zen Peacemakers International järjestön toimintaa. Katuretriittien lisäksi ryhmä järjestää retriittejä mm. sotien tapahtumapaikoilla. Jäsenet osallistuvat lisäksi vapaaehtoistoimintaan muissakin uskonnollisissa yhteisöissä, erityisesti vähävaraisten, kodittomien ja maahanmuuttajien parissa, sekä antavat lahjoituksia useille avustusjärjestöille.