Buddhalaiset yhteisöt Suomessa

Buddhalaisten yhteisöjen luettelo perustuu uskonnot.fi tietokantaan ja Bodhimelong-lehden vuosittaiseen luetteloon. Mukaan on otettu selkeästi buddhalaiset yhteisöt, jotka turvautuvat Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan. Buddhalaisia näkemyksiä soveltavia ryhmiä löytyy lisäksi esimerkiksi hoitoalalta, liikuntaryhmistä sekä monen uskonnon oppeja soveltavista ryhmistä. Ryhmitykset eri suuntauksiin on tehty yhteisöjen oman määrittelyn mukaan, verkkosivujen sekä yhteisön oman ilmoituksen pohjalta. On kuitenkin muistettava, että ryhmittely ei ole jyrkkärajainen, buddhalaiset yhteisöt saattavat valita harjoituksia ja opetuksia myös useista kulkuneuvoista ja perinnelinjoista.

Kommentit ja huomautukset ovat tervetulleita!  info@sbu.fi

PERINTEISET SUUNTAUKSET

Theravada

Vipassana

Mahayana

Nichiren

Chan-buddhayana

Zen

Vajrayana

Tiibetinbuddhalaisuus

Bön

Gelug

Kagyu

Nyingma

Rime

MODERNIT SUUNTAUKSET