Buddhalaiset yhteisöt Suomessa

Tässä esitetään yksi tapa esitellä buddhalaisia ryhmiä Suomessa. Perinteinen jako pääsuuntauksiin theravada, mahayana, vajrayana on käytössä ja sen rinnalle on otettu nimitys yhdistelmäsuuntaukset. On kuitenkin muistettava, että jako ei ole jyrkkärajainen. Jaottelu perustuu yleistiedon lisäksi yhteisöjen omaan määrittelyyn.

Kommentit ja huomautukset ovat tervetulleita!  info@sbu.fi

THERAVADA     
     Vipassana

MAHAYANA
     Japanilainen zen
     Nichiren                   
     Vietnamilainen thien

VAJRAYANA – Tiibetinbuddhalaisuus

YHDISTELMÄSUUNTAUKSET
     Buddhayana
     Triratna

KULTTUURISESTI JA YHTEISKUNNALLISESTI AKTIIVISET                    
     Interbuddhalaiset
     Terveys ja hyvinvointi
     Yhteiskunnallisesti aktiiviset