Unionin hankkeet

Unionin hankkeiksi on valikoitunut sellaisia tehtäviä, joiden menestyksekäs toteuttaminen edellyttää useiden buddhalaisten perinnelinjojen yhteistyötä. Unionin ja sen hallituksen tehtävänä on saada mukaan mahdollisimman laaja asiantuntemus ja tiedottaa hankkeiden etenemisestä. Hankkeisiin osallistuminen ei edellytä Unionin jäsenyyttä. Tällä hetkellä on meneillään seuraavat hankkeet:

Buddhalainen sanasto

Henkinen hyvinvointi kuoleman lähestyessä

Buddhalaisuus koulujen opetusohjelmassa