Liity jäseneksi

Suomen Buddhalaisen Unionin jäsenenä olet osa kansallista ja kansainvälistä joukkoa, joka edistää buddhalaisia ystävällisyyden, tasavertaisuuden ja hyvinvoinnin arvoja.

Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki virallisesti rekisteröityneet buddhalaiset ryhmät, jotka ovat toimineet vähintään kolme vuotta Suomessa. Toimita jäsenanomuskaavake hallitukselle. Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 100 €.

Tukijäseneksi voi liittyä kuka hyvänsä yksityishenkilö lähettämällä sähköpostia hallitukselle. Tukijäsenyyden vuosimaksu 2022 on 20 €.

Mitä SBU-jäsenyys merkitsee?

Se merkitsee buddhalaisuuden näkyväksi tekemistä. Jokaisen jäsenjärjestön ei tarvitse joka vuosi olla aktiivinen toimija, jo jäsenyys sinänsä antaa SBU:lle painavuutta, myös tukijäsenenä toimiminen.

Mitä SBU-jäsenyys antaa?

Buddhalaisuus on siinä määrin jakautunut eri suuntauksiin ja perinnelinjoihin, että tähän monikulttuuriseen kenttään tutustuminen avartaa näkemystä. On syytä rakentaa sellainen yhteistyö, jossa tunnemme toisemme ja kunnioitamme toisiamme.

Mitä SBU tekee?

  • kokoaa verkkosivuilleen luotettavaa tietoa buddhalaisuudesta, kuten Buddhalainen sanasto ja Buddhalaisuus Suomessa
  • järjestää yhteisiä tapaamisia ja juhlia, kuten kulttuurijuhlia, koulutustilaisuuksia ja seminaareja
  • esittelee buddhalaista opetusmateriaalia ja -suunnitelmia kouluja ja kasvattajia varten
  • vastaa lukuisiin viranomaisten, koululaisten ja kiinnostuneiden kysymyksiin buddhalaisuudesta
  • ylläpitää kaikille buddhalaisuudesta kiinnostuneille avointa tiedotuskanavaa, dharma-postia
  • toimii uskontojen välisessä yhteistyössä Uskot-foorumin jäsenenä sekä YK:n kansainvälisen uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon ohjausryhmän jäsenenä
  • verkostoituu myös kansainvälisesti osallistumalla kansainvälisiin buddhalaisiin tapahtumiin sekä olemalla EBU:n jäsenjärjestö (European Buddhist Union)