Buddhismin juuret

Buddhismin juuret ovat Intiassa 2500 vuoden takana. Perustana ovat Siddhārtha Gautama buddhan opetukset. Siddhārtha Gautamaa (n. 566–486 eaa.) kutsutaan myös nimellä Śākyamuni, ”Śākya-suvun tietäjä”. Buddha Śākyamunin elämäkerta tunnetaan perimätietona ja osana hänen opetuspuheitaan. Hän varttui Gandhara_BuddhaKapilavastussa, Intian ja Nepalin rajalla olevassa pienessäkaupungissa. Hän oli ylhäistä sukua, Śākya-klaanin valtion päämiehen poika, ja eli etuoikeutettua, ylellistä elämää. Hiukan alle 30-vuotiaana hän jätti hovin, vaimonsa ja vastasyntyneen poikansa ja ryhtyi vaeltajaksi voidakseen etsiä henkistä vapautumista, vapautumista kärsimyksestä. Noin seitsemän vuoden kuluttua Siddhārtha Gautama saavutti valaistumisen Bodhgayāssa, 35-vuotiaana, ja omistautui sen jälkeen välittämään kokemustaan muille. Ensimmäisen opetuspuheensa Buddha piti Sārnathin Metsäkaurispuistossa viidelle askeetti-ystävälleen. Saarnaa kutsutaan nimellä ”Dharman pyörän liikkeelle paneminen” tai ”Ensimmäinen Dharman pyörän pyöritys” (Dhammacakkappavattana sutta SN 56.11).

Ensimmäisessä saarnassaan Buddha opetti keskitien oppia, kohtuullisuutta, äärimmäisyyksien välttämistä ja oikealla polulla kulkemista. Äärimmäiset nautinnot samoin kuin äärimmäinen askeesi ovat ”täysin turhia, arvottomia ja tuskallisia”. Buddha opetti myös neljä jaloa totuutta: ”Se, joka on selvillä kärsimyksen olemassaolosta, sen syystä, sen parannuskeinoista ja sen lakkaamisesta, on päässyt perille neljästä jalosta totuudesta. Hän kulkee oikeaa tietä.

Oikea tie on ”jalo kahdeksanosainen tie”, ohje oikeanlaiseen elämään. Buddhan sanoin: “Munkit, mikä on Tathāgatan löytämä, oivallukseen, tiedostamiseen, rauhaan, ylitietoon, valaistumiseen ja nirvānaan johtava keskitie? Se on jalo kahdeksanosainen tie, nimittäin: oikea ymmärrys, oikea ajattelu, oikea puhe, oikea toiminta, oikea elinkeino, oikea pyrkimys, oikea tarkkaavaisuus ja oikea syvämietiskely. Munkit, juuri tämä on Tathāgatan löytämä, oivallukseen, tiedostamiseen, rauhaan, ylitietoon, valaistumiseen ja nirvānaan johtava keskitie.” Dharman pyörän liikkeelle panemisen sutta