Ohjeet

Buddhalainen sanasto
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Buddhalaisen sanaston asiantuntijoille[muokkaa]

(Soveltaen Tieteen termipankin filosofian ohjeita.)

 • Voit aloittaa käsitettä koskevan keskustelun kunkin käsitesivun välilehdellä Keskustelusivu
 • Mikäli haluat sitoutua sanaston kehittämiseen pitkäjänteisemmin, voit pyytää asiantuntija-statusta osoitteesta sanasto(et)sbu.fi
 • Kaikenlaiset parannusehdotukset ja muu palaute on myös tervetullutta (sama osoite)

Asiantuntija voi tuottaa käsitteistä seuraavia tietoja:

 • Termi
 • Määritelmä
 • Kieliversio
 • Selitys
 • Lähikäsitteet
 • Luokat

Termi

 • suomenkielinen vakiintunut sana
 • vaihtoehtoisia kirjoitustapoja tai synonyymejä voi antaa kohdassa Selitys

Hyvä määritelmä

 • lauseke, joka alkaa pienellä kirjaimella eikä pääty pisteeseen
 • mitä lyhempi ja selkeämpi, sen parempi
 • muu käsitettä avaava tieto kirjoitetaan Selityksiin
 • on mahdollista antaa myös useita määritelmiä
 • määritelmä-osassa voi sisältömääritelmän lisäksi käyttää joukkomääritelmää, jos voidaan luetella kaikki alakäsitteet (esim. kolme jalokiveä: turvautumisen kohde; 1) Buddha, 2) Dharma, 3) Sangha)

Käsitesuhteet

 • määritelmä-kohdassa määritellään joko yksi käsite tai toisiinsa liittyvä käsiteryhmä, esim. kolme jalokiveä, linkkien kautta pääsee toisiin käsitteisiin

Lähikäsitteet

 • kohdassa voi antaa linkit kaikkiin käsitteen kannalta tärkeisiin toisiin käsitteisiin. Linkin yhteydessä voi kertoa, mikä on käsitesuhde (esim. synonyymi, lähikäsite, alakäsite, yläkäsite)

Selitys

 • Kohdassa voi selittää laajemmin esim. eri tapoja ymmärtää käsite. Kohtaan voi laittaa myös tunnetuimpia lähdeteoksia sekä varhaisempia tai virheellisiä suomennoksen muotoja. Käsitteen ongelmallista tai ristiriitaista käyttötapaa voi kommentoida, mutta ei tarvitse ratkaista. Myös siteeraukset lähdeviitteineen ovat mahdollisia.

Kirjoitustapa

 • suomen kieleen vakiintuneissa sanskritin sanoissa pitkä vokaali osoitetaan kaksoisvokaalilla, esim. nirvaana, suutra; vaihtoehtoinen kirjoitustapa yhdellä vokaalilla esitetään Selityksissä
 • tiibetin kielessä käytetään wylie-kirjoitustapaa