Buddhalaisuus

Buddhalaisuus on yksi maailman suurimmista uskonnoista. Se ei ole yhtenäinen opillinen järjestelmä, vaan sisältää monenlaisia ajatuksia, harjoituskäytäntöjä ja rituaaleja. Yhteinen pohja muodostuu Gautama Buddhan opetuksista.

Buddhalaisuus Suomessa

Buddhalaiset eivät ole Suomessakaan mikään yhtenäinen ryhmä, vaan heitä on monenlaisia niin kulttuurin, kielen kuin perinnelinjan mukaan jaoteltuna. Artikkelissa Buddhalaisuus Suomessa (2017) Ville Husgafvel & Mitra Härkönen arvioivat lukumääräksi 10 000, joista virallisesti buddhalaisiksi rekisteröityjä on vain kymmenesosa. Artikkeli valottaa myös buddhalaisuuden historiaa Suomessa, alkaen teosofien kiinnostuksesta 1900-luvun alkupuolella ja ensimmäisestä yhdistyksestä Buddhalaisuuden ystävät – Buddhismens vänner 1947 päätyen nykyiseen 2000-luvulla kasvaneeseen yhteisöjen kirjoon, noin 40 yhteensä.

BUDDHALAISUUS SUOMESSA (pdf)

julkaisussa  Monien uskomusten ja katsomusten Suomi. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 48. 2017: 170–181.

Suurin osa buddhalaisista ryhmistä toimii pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa, Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Oulussa. Monella yhteisöllä on myös paikallisryhmiä, joten pienelläkin paikkakunnalla voi löytää buddhalaisen meditaatioryhmän. Ryhmien yhteystiedot julkaistaan Biokustannuksen julkaisemassa Bodhimelong-lehdessä vuosittain ja niitä löytää myös kirkon tutkimuskeskuksen sivustolta www.uskonnot.fi hakusanalla buddhalaisuus.