Buddhalaisuus koulujen opetusohjelmassa

OPS 2016

Opetussuunnitelman perusteet uusittiin 2014-2015. Uskonnon osalta nk. OPS 2016 sisältää evankelis-luterilaisen, islamin, juutalaisen, katolisen ja ortodoksisen kirkon opetussuunnitelman perusteet. Suomen Buddhalainen Unioni osallistui budddhalaisen uskonnonopetuksen suunnitelmien tekemiseen. Työryhmän (kunnianarvoisa munkki Tae Hye sunim, Tiina Hyytiäinen, Virpi Kananoja, Irma Rinne) tekstiehdotusta ovat kommentoineet useiden buddhalaisten suuntausten asiantuntijat, ja opetusministeriö hyväksyi vuosiluokittain 1–2, 3–6 ja 7–9 seuraavat uskonnon oppimäärät: adventistinen uskonto, bahá’í-uskonto, buddhalainen uskonto, helluntailiikkeen uskonto ja Krishna-uskonto. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 liite (LIITE_OPS_2014-pdf) otetaan käyttöön 2021. Se on käännetty myös ruotsiksi (BILAGA_OPS2014.pdf)

 

OPAS KATSOMUSAINEIDEN YHDENVERTAISUUTEEN

Uskot-foorumi julkaisi 2020 oppaan katsomusaineiden yhdenvertaisuudesta: Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen perusopetuksessa erityisesti silmällä pitäen katsomusaineiden opetusta. Sen ovat kirjoittaneet Atik Ali, Sirpa Okulov ja Suaad Onniselkä, ja siitä löytyvät yhteenkoottuina lait ihmisoikeuksista, uskonnonvapaudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä ohjeita kuinka toimia jos oppilaan oikeuksia on loukattu.

 

BUDDHALAINEN LASTENLAULU

Dialogikatsomuksen sivuille on koottu lastenlauluja eri uskonnollista perinteistä. Iloinen vietnamilainen laulu Bốn Phương Trời on mukana nuotteina, sanoina ja tulee myöhemmin myös äänityksenä.

 

DIALOGIKASVATUS JA YMPÄRISTÖSUHDE

Dialogikasvatuksen sivuilta löytyy eri uskontojen, buddhalaisuus mukaanlukien, ajatuksia luontosuhteesta Marja Laineen ja Leena Nukarin toimittamasta Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa (2020).

 

TIETOA BUDDHALAISUUDESTA

Hyvin mielenkiintoista materiaalia myös buddhalaisuudesta löytyy kulttuurin ja tieteen aarteiden tietokannasta Finna.fi hakusanoilla ”buddhalaisuus” tai ”buddhalaisuus Suomessa”, niin tutkimuksia, opinnäytteitä, artikkeleita, museoista löytyviä esineitä kuin videoita ja muuta.