Buddhalaisuus koulujen opetusohjelmassa

OPS 2016

Opetussuunnitelman perusteet uusittiin 2014-2015. Suomen Buddhalainen Unioni osallistui budddhalaisen uskonnonopetuksen osalta suunnitelmien tekemiseen. Kyseessä on opettajien työtä ohjaava tietopaketti, jossa eri oppiaineiden oppimistavoitteet ja sisällönkuvaukset on esitetty samojen otsikoiden mukaisesti. Uskonnon osalta nyt valmistunut nk. OPS 2016 sisältää  vain Abrahamin uskonnot, evankelis-luterilaisen, islamin, juutalaisen, katolisen ja ortodoksisen kirkon opetussuunnitelman perusteet. Kuitenkin myös muista uskonnoista nämä perusteet on laadittu, ne eivät vain löydy OPS 2016 teksteistä. Työryhmän (kunnianarvoisa munkki Tae Hye sunim, Tiina Hyytiäinen, Virpi Kananoja, Irma Rinne) tekstiehdotusta ovat kommentoineet useiden buddhalaisten suuntausten asiantuntijat ja opetusministeriö tarkastaa sen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, buddhalainen uskonto (pdf) Buddhalainen uskonto ops 2017 0muutokset 21062017

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, buddhalainen uskonto (pdf) lukioops2016_buddhalaisuus_2