Buddhalaiset yhteisöt Suomessa

SUOMEN BUDDHALAISET RYHMÄT, YHDISTYKSET JA YHDYSKUNNAT
suuntauksen ja koulukunnan mukaan

Ryhmitykset eri suuntauksiin on tehty yhteisöjen oman määrittelyn mukaan, verkkosivujen sekä yhteisön oman ilmoituksen pohjalta. On kuitenkin muistettava, että ryhmittely ei ole jyrkkärajainen, buddhalaiset yhteisöt saattavat valita harjoituksia ja opetuksia myös useista kulkuneuvoista ja perinnelinjoista. Kaikkien ryhmien harjoituksien ja opetusten perustana ovat Buddha Shakyamunin opetukset.

Kommentit ja huomautukset ovat tervetulleita!  info@sbu.fi

THERAVADA                    
      Vipassana

MAHAYANA
     Japanilainen zen
     Nichiren                   
     Vietnamilainen thien

VAJRAYANA – Tiibetinbuddhalaisuus

YHDISTELMÄSUUNTAUKSET
     Buddhayana
     Triratna

KULTTUURISESTI JA YHTEISKUNNALLISESTI AKTIIVISET                    
     Interbuddhalaiset
     Terveys ja hyvinvointi
     Yhteiskunnallisesti aktiiviset