Yhdistys

 

buddha01Suomen Buddhalainen Unioni SBU ry edistää ja ylläpitää buddhalaisia arvoja ja buddhalaisuuden harjoitusta sekä toimii maailmankatsomusten välisen yhteistyön ja suvaitsevaisuuden hyväksi.

SBU toimii buddhalaisten yhteisöjen edustajana suhteessa julkiseen valtaan, tiedeyhteisöihin ja järjestöihin
niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Se tekee buddhalaisuutta tunnetuksi Suomessa ja pyrkii lisäämään buddhalaisuuden harjoittamisen edellytyksiä.

Suomen Buddhalainen Unioni on jäsen European Buddhist Union järjestössä.

SBU:n jäsenyyttä voivat hakea buddhalaiset rekisteröityneet yhteisöt, jotka ovat toimineet Suomessa vähintään kolme vuotta. Hakukaavake toimitetaan SBU:n hallitukselle. Kannatusjäsenyyttä (yksityishenkilöt ja yhteisöt) haetaan lähettämällä sähköpostia puheenjohtajalle. Jäsenmaksut vuodelle 2017: varsinaiset jäsenet 70 €, kannattajajäsenet 30 €, kannatusyhteisöt 100 €.

Mahdolliset lahjoitukset voit maksaa SBU:n tilille FI75 1469 3000 2612 28.

Puheenjohtaja Irma Rinne info(at)sbu.fi

SBU-Toimintasuunnitelma_2018

SBU-toimintakertomus2017-tarkastettu