Yhdistys

 

buddha01Suomen Buddhalainen Unioni SBU ry edistää ja ylläpitää buddhalaisia arvoja ja buddhalaisuuden harjoitusta sekä toimii maailmankatsomusten välisen yhteistyön ja suvaitsevaisuuden hyväksi.

 

SBU toimii buddhalaisten yhteisöjen edustajana suhteessa julkiseen valtaan, tiedeyhteisöihin ja järjestöihin
niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Se tekee buddhalaisuutta tunnetuksi Suomessa ja pyrkii lisäämään buddhalaisuuden harjoittamisen edellytyksiä.

Suomen Buddhalainen Unioni on jäsen European Buddhist Union järjestössä.

SBU:n jäsenyyttä voivat hakea buddhalaiset rekisteröityneet yhteisöt, jotka ovat toimineet Suomessa vähintään kolme vuotta. Hakukaavake-sa toimitetaan SBU:n hallitukselle. Kannatusjäsenyyttä (yksityishenkilöt ja yhteisöt) haetaan lähettämällä sähköpostia puheenjohtajalle. Jäsenmaksut vuodelle 2019: varsinaiset jäsenet 100 €, kannattajajäsenet 20 €, kannatusyhteisöt 100 €.

Mahdolliset lahjoitukset voit maksaa SBU:n tilille FI75 1469 3000 2612 28.

Puheenjohtaja Irma Rinne info(at)sbu.fi

SBU-toiminta2019-hyv