Kategoriat
Ajankohtaista Yleiset

Kannanotto seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Elämme maailmassa, jossa tapahtuu paljon ihmisiä ja elämää loukkaavia asioita. Valitettavasti useissa maissa myös buddhalaisissa yhteisöissä on tapahtunut rikkomuksia, vallan väärinkäyttöä ja seksuaalista häirintää. Suomen Buddhalainen Unioni SBU haluaa korostaa, että kaikenlainen häirintä ja hyväksikäyttö on ehdottomasti buddhalaisten arvojen vastaista. SBUn jäsenyhteisöjen tavoitteena on luoda turvallinen ja muita kunnioittava ilmapiiri, joka tekee henkisen kehittymisen ja Dharman oppimisen mahdolliseksi.

Lisätietoa

Englanninkielinen vetoomus Euroopan Buddhalaisen Unionin sivuilla
http://​http://europeanbuddhism.org/news/statementabuse/

Laki yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta: rikoslaki luku 24 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000531#Lidp446401776

Uskonnonvapauslaki 
http://​https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453

Laki seksuaalisesta häirinnästä: rikoslaki luku 20
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20
Rikoslain luku 20 määrittää rikokseksi sellaisen sukupuoliyhteyden, johon liittyy fyysistä ahdistelua ja pakottamista, toisen avuttoman aseman hyväksikäyttöä tai alaikäisyys (alle 16 vuotias). Rikosilmoitus tehdään oman alueen poliisille, neuvoja saa poliisilta puhelimitse p. 0295 419 800  ja sähköpostilla neuvontapalvelu@poliisi.fi